Strona główna »
   

Wyszukiwarka przepisów adwokackich

Wyszukiwarka służy do przeglądania regulacji prawnych dotyczących adwokatury, w tym również jej wewnętrznych przepisów. Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących będziemy tu publikować różnego rodzaju uchwały, regulaminy i stanowiska władz adwokatury.


Kryteria wyszukiwania
         
Kategoria
         
Data wydania
           
Organ wydający
       
Typ dokumentu
   
 
       
 


Podstrony: 1 2 3 4 5 6 »
Pokazujemy 10 z 222 (od 1 do 10)           Sortuj:           Wyników na stronie:          
LPTytułData wydaniaOrgan wydającyTyp dokumentu
1Uchwała 93/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2015-09-08Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_93_2015.pdf
plik PDF (147 kB)
Uchwała 93/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2015-09-08
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej deleguje adwokat Anisę Gnacikowską jako przedstawiciela Naczelnej Rady Adwokackiej do składu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości
2Uchwała 97/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2015-09-18Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_97_2015.pdf
plik PDF (167 kB)
Uchwała 97/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2015-09-18
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża poparcie dla akcji protestacyjnej Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP.
3Uchwała nr 1/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2013-11-30Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_1_2013.pdf
plik PDF (113 kB)
Uchwała nr 1/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2013-11-30
Prezydium NRA powołało Zespół Sekretarzy Prawniczych NRA
4Uchwała nr 1/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2016-12-06Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_1_2016.pdf
plik PDF (182 kB)
Uchwała nr 1/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-12-06
Uchwała dot. powołania Sekretarzy Prawniczych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
5Uchwała nr 10/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2014-01-09Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_10_2014.pdf
plik PDF (167 kB)
Uchwała nr 10/2014 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2014-01-09
Naczelna Rada Adwokacka postuluje objęcie monitoringiem zasad funkcjonowania systemu doręczeń przesyłek sądowych, pod kątem poprawności dokonanych doręczeń lub ich zwrotu, zabezpieczenia tajemnicy korespondencji oraz ochrony danych osobowych osób, do których kierowana będzie korespondencja.
6Uchwała nr 10/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 2016-12-17Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_10_2016_obiegowo.pdf
plik PDF (202 kB)
Uchwała nr 10/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-12-17
Uchwała w obronie prawa obywateli do rzetelnej informacji, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej ?Wolne Media w Sejmie?.
7Uchwała nr 100/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2015-10-27Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_100_2015.pdf
plik PDF (158 kB)
Uchwała nr 100/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2015-10-27
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę ?Adwokatura Zasłużonym? na wniosek: Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku Panu adw. Marcinowi Derlaczowi Panu adw. Krzysztofowi Kantemu; Panu adw. Stefanowi Lewickiemu; Panu adw. Henrykowi Lipskiemu; na wniosek: Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Panu adw. dr. Witoldowi Krzysztofowi Kabańskiemu.
8Uchwała nr 101/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2015-10-27Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_101_2015.pdf
plik PDF (187 kB)
Uchwała nr 101/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2015-10-27
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie Uchwały Nr 17/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 czerwca 2014 roku, w związku z wdrażaniem Systemem Obsługi Adwokatury niniejszym wprowadza nowy sposób nadawania numerów wpisów w izbach adwokackich na listy adwokatów, aplikantów adwokackich, prawników zagranicznych z Unii Europejskiej oraz prawników zagranicznych spoza Unii Europejskiej.
9Uchwała nr 102/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2013-02-26Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_102_2013.pdf
plik PDF (207 kB)
Uchwała nr 102/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2013-02-26
Uchwała dotycząca ustosunkowania się, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, do zarzutów sformułowanych we wniosku Prokuratora Generalnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. K 48/12) w zakresie dotyczącym adwokatów wyraża zgodę na przedłożenie, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, stanowiska stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
10Uchwała nr 102/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2015-10-27Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_102_2015.pdf
plik PDF (163 kB)
Uchwała nr 102/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2015-10-27
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dostrzega w ostatnim czasie liczne przypadki publikowania przez media fragmentów rozmów i korespondencji pomiędzy adwokatami i ich klientami w sytuacjach, gdy takie nagrania lub kopie dokumentów znalazły się w przestrzeni publicznej na skutek przestępstwa ? nielegalne podsłuchy, bezprawny dostęp do poczty elektronicznej.
Podstrony: 1 2 3 4 5 6 »
 

« powrót do strony głównej
© Naczelna Rada Adwokacka ... all rights reserved | design by yabko.com
 
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji