Strona główna »
   

Wyszukiwarka przepisów adwokackich

Wyszukiwarka służy do przeglądania regulacji prawnych dotyczących adwokatury, w tym również jej wewnętrznych przepisów. Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących będziemy tu publikować różnego rodzaju uchwały, regulaminy i stanowiska władz adwokatury.


Kryteria wyszukiwania
         
Kategoria
         
Data wydania
           
Organ wydający
       
Typ dokumentu
   
 
       
 


Podstrony: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Pokazujemy 10 z 222 (od 21 do 30)           Sortuj:           Wyników na stronie:          
LPTytułData wydaniaOrgan wydającyTyp dokumentu
21Uchwała nr 110/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2015-12-30Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_110_2015_(amicus)_obiegowo.pdf
plik PDF (222 kB)
Uchwała nr 110/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2015-12-30
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae. W TK Naczelną Radę Adwokacką reprezentuje adw. Mikołaj Pietrzak z Komisji Praw Człowieka.
22Uchwała nr 111/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2016-01-14Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_111_2016.pdf
plik PDF (211 kB)
Uchwała nr 111/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-01-14
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę ?Adwokatura Zasłużonym? na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach: Panu adw. Ryszardowi Czwarnog; Panu adw. Jerzemu Jackowi Jachymek; Panu adw. Stefanowi Karasińskiemu; pośmiertnie Panu adw. Lechowi Łozowskiemu; Panu adw. Tadeuszowi Tyszuk; Panu adw. Zbigniewowi Antoniemu Widelskiemu; Panu adw. Witoldowi Czesławowi Oknińskiemu.
23Uchwała nr 112/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 2016-01-14Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_112_2016_amicus_curiae.pdf
plik PDF (223 kB)
Uchwała nr 112/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-01-14
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae w postępowaniu z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 31 grudnia 2015 r. zarejestrowanego pod sygn. akt K 47/15 oraz z wniosku Grupy Posłów na Sejm RP VIII kadencji z dnia 31 grudnia 2015 r. zarejestrowanego pod sygn. akt K 48/15, połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 47/15
24Uchwała nr 113/2016 Prezydium Naczelnej Rady 2016-01-26Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_113_2016_amicus_curiae_wszystkie_polaczone_sprawy.pdf
plik PDF (226 kB)
Uchwała nr 113/2016 Prezydium Naczelnej Rady     Data wydania: 2016-01-26
W ślad za uchwałą nr 122/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 stycznia 2016 r., Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae także w postępowaniach z wniosku Grupy Posłów na Sejm RP VIII Kadencji z dnia 29 grudnia 2015 r., zarejestrowanego pod sygn. akt K 48/15, z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 stycznia 2016 r., zarejestrowanego pod sygn. akt K 2/16 oraz z wniosku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r., zarejestrowanego pod sygn. akt K 4/16, połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 47/15 wspólnie z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 2015 r. zarejestrowanym pod sygn. akt K 47/15 oraz wnioskiem Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji z dnia 31 grudnia 2015 r., zarejestrowanym pod sygn. akt K 1/16.
25Uchwała nr 114/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2016-02-01Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_114-2016_obiegowo.pdf
plik PDF (130 kB)
Uchwała nr 114/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-02-01
w sprawie listy preferowanych praktyk w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
26Uchwała nr 115/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2016-02-12Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_115_2016_obiegowo.pdf
plik PDF (160 kB)
Uchwała nr 115/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-02-12
Adwokatura Zasłużonym- wnioski z Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ORA w Toruniu i ORA w Warszawie.
27Uchwała nr 116/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2013-07-02Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_116_2013_legitymacje.pdf
plik PDF (218 kB)
Uchwała nr 116/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2013-07-02
W sprawie legitmacji adwokackich
28Uchwała nr 116/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2016-03-10Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_116_2016_obiegowo.pdf
plik PDF (136 kB)
Uchwała nr 116/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-03-10
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej deklaruje gotowość podjęcia się roli bezstronnego mediatora w sporze o kształt Trybunału Konstytucyjnego.
29Uchwała nr 117/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2016-03-11Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_117_2016.pdf
plik PDF (147 kB)
Uchwała nr 117/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-03-11
Uchwała dot. przyznania przez Prezydium NRA odznaki "Adwokatury Zasłużonym".
30Uchwała nr 118/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2016-03-22Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_118_2016_(amicus).pdf
plik PDF (165 kB)
Uchwała nr 118/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-03-22
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae. Prezydium NRA upoważnia adw. Andrzeja Zwarę Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej do podpisania w jej imieniu załączonego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
Podstrony: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »
 

« powrót do strony głównej
© Naczelna Rada Adwokacka ... all rights reserved | design by yabko.com
 
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji