Strona główna »
   

Wyszukiwarka przepisów adwokackich

Wyszukiwarka służy do przeglądania regulacji prawnych dotyczących adwokatury, w tym również jej wewnętrznych przepisów. Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących będziemy tu publikować różnego rodzaju uchwały, regulaminy i stanowiska władz adwokatury.


Kryteria wyszukiwania
         
Kategoria
         
Data wydania
           
Organ wydający
       
Typ dokumentu
   
 
       
 


Podstrony: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Pokazujemy 10 z 149 (od 41 do 50)           Sortuj:           Wyników na stronie:          
LPTytułData wydaniaOrgan wydającyTyp dokumentu
41Uchwała nr 2/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej2014-01-15Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_Nr_2-2014.pdf
plik PDF (141 kB)
Uchwała nr 2/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2014-01-15
Uchwała dotycząca powołania Administratora kont poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl
42Uchwała nr 2/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej 2017-01-21Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_NR_2-2017.pdf
plik PDF (454 kB)
Uchwała nr 2/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2017-01-21
Ramowy plan pracy na 2017 rok.
43Uchwała nr 20/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej2014-11-22Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_Nr_20-2014.pdf
plik PDF (157 kB)
Uchwała nr 20/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2014-11-22
Uchwała nr 20/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej. Naczelna Rada Adwokacka postanowiła uchwalić: że zasady wynikające z Kodeksu Postępowania Prawników Europejskich, przyjętego na Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy 28 października 1988 roku, a następnie zmienionego 28 listopada 1998 roku, 6 grudnia 2002 roku, 19 maja 2006 roku, oraz 20 sierpnia 2007 roku, obowiązują także wobec ich niesprzeczności z normami zawartymi w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu polskich adwokatów świadczących pomoc prawną za granicą oraz adwokatów zagranicznych w Polsce.
44Uchwała nr 20/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej 2017-04-13Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_NR_20-2017_obiegowo.pdf
plik PDF (228 kB)
Uchwała nr 20/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2017-04-13
Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie art. 58 pkt. 5b i art. 95l ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze oraz § 7 ust. 6 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich postanawia: I. Uchylić 1. Uchwałę nr 16/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2017 r., 2. Uchwałę nr 17/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2017 r.. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
45Uchwała nr 21/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej2011-06-18Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_Nr_21-2011.pdf
plik PDF (171 kB)
Uchwała nr 21/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2011-06-18
Uchwała dotycząca przedstawienia Trybunałowi Konstytucyjnemu przez Naczelną Radę Adwokacką opinii amicus curie.
46Uchwała nr 21/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej2014-11-22Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_Nr_21-2014_regulamin_aplikacji.pdf
plik PDF (204 kB)
Uchwała nr 21/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2014-11-22
Uchwała nr 21/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej dotycząca zmiany Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej.
47Uchwała nr 21/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej 2017-06-30Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_NR_21-2017_(prawo_do_adwokata).pdf
plik PDF (263 kB)
Uchwała nr 21/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2017-06-30
Naczelna Rada Adwokacka z zaniepokojeniem przyjmuje informacje o utrudnianiu osobom zatrzymanym i grupowo przetrzymywanym przez Policję w dniu 10 czerwca 2017 roku w Warszawie możliwości skorzystania z kontaktu z obrońcą, a tym samym realizacji przysługującego każdemu obywatelowi konstytucyjnego prawa do obrony.
48Uchwała nr 22/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej2011-06-18Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_Nr_22-2011.pdf
plik PDF (201 kB)
Uchwała nr 22/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2011-06-18
Uchwała pt. "W obronie wymiaru sprawiedliwości".
49Uchwała nr 22/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej2014-11-22Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_Nr_22-2014.pdf
plik PDF (133 kB)
Uchwała nr 22/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2014-11-22
Uchwała nr 22/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej. Naczelna Rada Adwokacka potwierdza niezmienność i aktualność stanowiska Adwokatury Polskiej o bezwzględnym charakterze tajemnicy adwokackiej.
50Uchwała nr 22/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej2017-06-30Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_NR_22-2017_(opinia_w_sprawie_stawek).pdf
plik PDF (270 kB)
Uchwała nr 22/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2017-06-30
Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie art. 16 oraz 29 ustawy Prawo o adwokaturze oraz art. 225 ustawy o radcach prawnych, negatywnie opiniuje przedstawione jej w dniu 14 czerwca 2017 r. projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających: - rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata z urzędu (projekt z 18 maja 2017 r.) - rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (projekt z 18 maja 2017 r.) - rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego z urzędu (projekt z 18 maja 2017 r.) - rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (projekt z 18 maja 2017 r.)
Podstrony: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 

« powrót do strony głównej
© Naczelna Rada Adwokacka ... all rights reserved | design by yabko.com
 
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji