Strona główna »
   

Wyszukiwarka przepisów adwokackich

Wyszukiwarka służy do przeglądania regulacji prawnych dotyczących adwokatury, w tym również jej wewnętrznych przepisów. Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących będziemy tu publikować różnego rodzaju uchwały, regulaminy i stanowiska władz adwokatury.


Kryteria wyszukiwania
         
Kategoria
         
Data wydania
           
Organ wydający
       
Typ dokumentu
   
 
       
 


Podstrony: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Pokazujemy 10 z 149 (od 51 do 60)           Sortuj:           Wyników na stronie:          
LPTytułData wydaniaOrgan wydającyTyp dokumentu
51Uchwała nr 23/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej2011-06-18Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_Nr_23-2011.pdf
plik PDF (216 kB)
Uchwała nr 23/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2011-06-18
Uchwała w sprawie udziału adwokatów polskich w Powstaniach Śląskich.
52Uchwała nr 23/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej2014-11-22Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_Nr_23-2014.pdf
plik PDF (137 kB)
Uchwała nr 23/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2014-11-22
Uchwała nr 23/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczy wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 52 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1247).
53Uchwała nr 23/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej2017-07-01Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_NR_23-2017_(zryczaltowane_koszty).pdf
plik PDF (189 kB)
Uchwała nr 23/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2017-07-01
Uchwała w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego
54Uchwała nr 24/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej2014-11-22Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_Nr_24_2014_.pdf
plik PDF (254 kB)
Uchwała nr 24/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2014-11-22
Uchwała nr 24/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczy wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego.
55Uchwała nr 24/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej2017-07-01Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_NR_24-2017_(stan_legislacji).pdf
plik PDF (190 kB)
Uchwała nr 24/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2017-07-01
Polscy Adwokaci z dużym zaniepokojeniem obserwują zmiany ustawodawcze, proponowane i przyjmowane w obecnej kadencji Sejmu, dostrzegając w części z nich zagrożenie podporządkowania obowiązujących regulacji prawnych celom politycznym. Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że wyłącznie niezależne sądownictwo, wolne od politycznych wpływów, będzie gwarantem podstawowych praw i wolności obywatelskich, do których przestrzegania zobowiązuje zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe.
56Uchwała nr 25/2008 Naczelnej Rady Adwokackiej2008-10-04Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
Uchwala_Nr_25-2008..pdf
plik PDF (125 kB)
Uchwała nr 25/2008 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2008-10-04
Uregulowania prawa do diet samorządowych dla członków samorządu adwokackiego pełniących stale funkcje w organach izb adwokackich oraz osób wykonujących inne społecznie określone czynności zlecone przez organy samorządu.
57Uchwała nr 25/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej2015-01-16Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_Nr_25-2015.pdf
plik PDF (177 kB)
Uchwała nr 25/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2015-01-16
Działając na podstawie § 2 Uchwały nr 94 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 grudnia 2014 r., Naczelna Rada Adwokacka wnioskuje, by Rada Działalności Pożytku Publicznego uzupełniła skład doraźnego Zespołu problemowego Rady ds. projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej o przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej w osobach: adw. Grzegorza Eliasza i adw. Marcina Imiołka.
58Uchwała nr 25/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej2017-07-18Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_NR_18-2017_nowa.pdf
plik PDF (155 kB)
Uchwała nr 25/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2017-07-18
Uchwała w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości
59Uchwała nr 26/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej2015-01-16Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_Nr_26-2015.pdf
plik PDF (179 kB)
Uchwała nr 26/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2015-01-16
Naczelna Rada Adwokacka, uznając co do zasady potrzebę skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów poszczególnych ustaw w związku z przeprowadzoną w 2014 roku nowelizacją Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw (ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2013 roku, poz. 1247), postanawia zwrócić się do wybranego specjalisty z zakresu prawa konstytucyjnego o przygotowanie opinii co do ostatecznego kształtu projektu tego wniosku. Naczelna Rada Adwokacka po opracowaniu finalnej wersji ww. wniosku podejmie decyzję w przedmiocie podjęcia stosownej uchwały o przedłożeniu wniosku Trybunałowi Konstytucyjnemu.
60Uchwała nr 26/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej 2017-09-16Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_NR_26_2017.pdf
plik PDF (261 kB)
Uchwała nr 26/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2017-09-16
Uchwała o kosztach postępowania zakończonego upomnieniem dziekańskim
Podstrony: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

« powrót do strony głównej
© Naczelna Rada Adwokacka ... all rights reserved | design by yabko.com
 
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji