Strona główna »
 
Skład NRA »
Prezydium NRA »
Skład Komisji i Zespołów NRA »
Kontakt »
Skład i Statut OBA »
Informacje OBA »
Witryna Fundacji »
Skład »
Władze Izb Adwokackich »
Adresy i telefony »


Izby Adwokackie » Władze Izb Adwokackich


WŁADZE IZB ADWOKACKICH - SKŁADY OSOBOWE KADENCJI 2016-2020

IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU

Prezydium
adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka - Dziekan
adw. Kazimierz Skalimowski - Wicedziekan
adw. Tadeusz Kołodko - Wicedziekan
adw. Leon Karaczun - Sekretarz
adw. Agnieszka Krakówka-Górska - Zastępca Sekretarza
adw. Robert Moraljan - Skarbnik

Członkowie Rady
adw. Remigiusz Fabiański
adw. Jowita Grochowska
adw. Janusz Kramer
adw. Mariusz Truszkowski
adw. Katarzyna Ząbkiewicz

Zastępcy Członków Rady

adw. Stanisław Dek
adw. Anna Gieniusz-Kłubowic

Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Jan Oksentowicz

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego
adw. Bartosz Parfieniuk
adw. Andrzej Ostapkowicz
adw. Urszula Dubieniecka-Kiszło
adw. Piotr Iwaniuk
adw. Juliusz Kołodko
adw. Marta Firfa
adw. Izabela Daniszewska-Stelmaszyńska
adw. Jacek Kozioł
adw. Monika Matulewicz-Rutkowska
adw. Łukasz Twarowski
adw. Wiesław Ożga
adw. Medard Deptuła
adw. Rafał Goździewski
adw. Tadeusz Misarko

Zastępcy Członków Sądu Dyscyplinarnego

adw. Ewelina Strzyżewska-Racewicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Witold Powichrowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej
adw. Agnieszka Dowgier
adw. Józef Bućwiński
adw. Marta Krasowska-Halicka

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej

adw. Ryszard Koziara
adw. Iwona Panasiuk

IZBA ADWOKACKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Prezydium
adw. Stanisław Perucki - Dziekan
adw. Krzysztof Stec - Wicedziekan, Kierownik Ref. Szkolenia
adw. Jerzy Stworzewicz - Wicedziekan 
adw. Adam Wnęczak - Sekretarz 
adw. Danuta Byrska - Z-ca Sekretarza
adw. Piotr Szymkowiak - Skarbnik
adw. Andrzej M. Herman - Przew. Zesp. Wizytatorów, Rzecznik prasowy
adw. Jerzy Pagieła - Kierownik Referatu Skarg
adw. Krzysztof Staszkiewicz - Z-ca Kier. Ref. Skarg

Zastępcy Członków Rady
adw. Andrzej Suchonek
adw. Wieńczysław Grzyb

Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Monika Tomiak

Zastępcy Rzecznika
adw. Anna Zielińska
adw. Magdalena Stec
adw. Julita Sowińska

Sąd Dyscyplinarny
adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska - Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Daniel Dudys - Z-ca Prezesa Sądu Dyscyplinarnego
adw. Monika Gibas
adw. Robert Gojny
adw. Anna Gólska
adw. Agnieszka Kastelik-Smaza
adw. Maria Krzeszowiak-Woleńska
adw. Grzegorz Orman
adw. Paweł Piwowarczyk
adw. Anna Sikora
adw. Mateusz Sobol
adw. Izabela Sowińska
adw. Monika Stachowicz
adw. Anna Talaga
adw. Robert Ziaja

Zastępca Sędziego
adw. Halina Radziszewska
adw. Tomasz Salachna

Komisja Rewizyjna
adw. Jan Jastrzębski - Przewodniczący
adw. Agata Bielawska
adw. Izabela Fluder-Cyganek
adw. Agnieszka Stworzewicz

Zastępcy Członków
adw. Patrycja Jakubiec
adw. Magdalena Wawro

IZBA ADWOKACKA W BYDGOSZCZY

Prezydium
adw. Justyna Mazur - Dziekan
adw. Jarosław Wyrębski - Wicedziekan, sprawy wizerunkowe Izby
adw. Mariola Lehmann - Sekretarz
adw. Daniel Lakner - Z-ca Sekretarza
adw. Sławomir Maciejewski - Skarbnik

Członkowie Rady:
adw. Andrzej Biliński - Referat wizytacji
adw. Michał Bukowiński - Referat skarg
adw. Maciej Sokal - Referat skarg
adw. Grzegorz Hawryłkiewicz - Kierownik szkolenia apl. adw.
adw. Beata Lorkowska - Sprawy Integracji Środowiska
adw. Karolina Korkowska-Krokos - Odpowiedzialna za szkolenie zawodowe

Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Justyna Komowska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
adw. Ewa Czerska

Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Wojciech Szweda

IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE

Prezydium
adw. Aleksandra Przedpełska -Dziekan, Referat sprawy osobowe
adw. Marcin Karpiński - Wicedziekan, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich, Rzecznik Prasowy ORA
adw. Paweł Jędrzejewski - Wicedziekan, piecza nad dokumentacją Izby, Koordynator ds. Arbitrażu, Koordynator ds. Finansów
adw. Mariusz Kostrzewski - Sekretarz
adw. Tomasz Ogłaza - Zastępca Sekretarza
adw. Ewa Coner - Skarbnik

Członkowie ORA
adw. Piotr Fik - Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego, Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
adw. Jerzy Grys - administrowanie stroną internetową Rady, Koordynator ds. Wizerunku Zewnętrznego
adw. Jacek Kalinowski - Przewodniczący Zespołu Wizytatorów przy ORA
adw. Marcin Kubik - Kierownik Referatu Skarg i Wniosków
adw. Michał Pacho - Kierownik Referatu Skarg i Wniosków, Koordynator ds. kontaktów z Sądami i Prokuraturami

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby
adw. Jarosław Dawid

Wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Tomasz Wolniakowski

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Marcin Bagiński 
adw. Michał Dziadkiewicz
adw. Krzysztof Kaczmarek
adw. Jolanta Kierocińska
adw. Tomasz Kilanowski
adw. Rafał Kowalski
adw. Daniel Kostrzewski
adw. Artur Majer
adw. Marcin Mastalerz
adw. Rafał Niski
adw. Katarzyna Piekacz
adw. Krystian Przedziński
adw. Olga Tanerska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Jarosław Badek

Członkowie Komisji Rewizyjnej
adw. Marta Jagodzińska-Wróbel
adw. Konrad Przedziński
adw. Wiesław Pasieka
Rzecznik Dyscyplinarny Izby 
adw. Marek Proszewski

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
adw. Michał Lada - I Zastępca RD
adw. Tomek Bieda
adw. Monika Duner
adw. Krzysztof Hłąd
adw. Irmina Kmieć
adw. Agnieszka Miedzińska
adw. Marek Pawlik
adw. Artur Piekacz
adw. Katarzyna Stefaniak
adw. Iwona Stojek
adw. Patrycja Twardowska
adw. Grażyna Uroda
adw. Wiktor Uryszek

IZBA ADWOKACKA W GDAŃSKU

Prezydium
Dziekan adw. Dariusz Strzelecki
Wicedziekan adw. Janusz Masiak
Wicedziekan adw. Marek Karczmarzyk
Sekretarz adw. Sylwia Grzybowska
Zastępca Sekretarza adw. Wioletta Kazimierczyk
Skarbnik adw. Agnieszka Kanawka

Członkowie
adw. Marcin Derlacz 
adw. Dariusz Maciejewski 
adw. Jakub Tekieli 
adw. Jerzy Luranc 
adw. Agnieszka Derezińska-Jankowska 
adw. Krzysztof Woliński 
adw. Kacper Najder 

Zastępcy Członków
adw. Patrycja Wróbel 
adw. Dominika Rydlichowska 
adw. Adam Mróz 

Komisja Rewizyjna
adw. Barbara Zwara - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Lista Członków Komisji Rewizyjnej
adw. Adam Car 
adw. Joanna Kowalska 
adw. Hanna Linettej-Thrun 
adw. Ewa Piątkowska-Januszczyk

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjne
adw. Jan Baczewski 
adw. Katarzyna Stoltmann

Prezes Sądu Dyscyplinarnego

adw. Dariusz Olszak

Lista Sędziów Sądu Dyscyplinarnego
adw. Michał Szarmach 
adw. Przemysław Rybiński 
adw. Krzysztof Kanty 
adw. Tomasz Kanty 
adw. Małgorzata Dubyna-Kokoszczyńska 
adw. Wojciech Babicki 
adw. Krzysztof Pawelski 
adw. Alicja Felska-Pela 
adw. Agnieszka Kapała-Sokalska 
adw. Krzysztof Blank 
adw. Borys Laskowski 
adw. Mieczysław Balicki 
adw. Karol Chabowski 
adw. Alicja Jodko-Kowalska 
adw. Marian Helta 
adw. Łukasz Bagiński 
adw. Michał Wróblewski 
adw. Maciej Barczewski 
adw. Patryk Łukasiak 
adw. Barbara Oder 

Zastępcy Członków Sądu Dyscyplinarnego
adw. Honorata Puc 
adw. Maciej Śledź 
adw. Agata Pijanowska-Zdyb 
adw. Bartosz Golejewski - Rzecznik Dyscyplinarny

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
adw. Jarosław Białkowski
adw. Marian Główczyński
adw. Elżbieta Rybińska
adw. Zdzisław Trzebicki
adw. Agnieszka Zielińska
adw. Arkadiusz Rozpędowski
adw. Zbigniew Woźniak
adw. Lech Kaniszewski
adw. Jolanta Dombrowska-Budziak
adw. Paweł Brożek
adw. Bartosz Marczyński
adw. Tomasz Wesner
adw. Marcin Kuleszyński
adw. Kamila Murawska
adw. Piotr Bednarczuk
adw. Weronika Wolska
adw. Maciej Śledź
adw. Edyta Kufta
adw. Anna Kopycka
adw. Krzysztof Kulwikowski
adw. Sławomir Jakusik
adw. Ewelina Rumszek
adw. Krystian Andruszkiewicz
adw. Bartosz Kolanowski

IZBA ADWOKACKA W KATOWICACH

Dziekan: adw. Roman Kusz
Prezes Sądu Dyscyplinarnego:  adw. Tadeusz Hassa
Rzecznik Dyscyplinarny: adw. Marcin Nowak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: adw. Paweł Ciemniewski

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej:
Adw. Andrzej Dzięcioł - Wicedziekan ORA
Adw. Grzegorz Kopeć – Wicedziekan ORA
Adw. Anna Barczyk – Skarbnik ORA
Adw. Marta Imiołczyk - Porębska – Sekretarz ORA
Adw. Leszek Cholewa
Adw. Jerzy Pinior
Adw. Stefan Skrzypczak
Adw. Damian Tomanek
Adw. Rafał Stęchły
Adw. Łukasz Chmielniak
Adw. Marek Kozielski
Adw. Magda Jasiewicz
Adw. Marcin Szulik
Adw. Bartłomiej Jakubczyk
Adw. Paweł Koehler

Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego:

Adw. Bielawski Zbigniew
Adw. Kula Urszula
Adw. Dudek Janina
Adw. Kamiński Mirosław
Adw. Kamiński Stefan
Adw. Klaus Jadwiga
Adw. Kokoszka Agnieszka
Adw. Korczyk Michał
Adw. Kosiński Artur
Adw. Kowalski Tomasz
Adw. Krajcer Eugeniusz
Adw. Krasuska –Terrillon
Adw. Krawczyk Aneta
Adw. Lekston Małgorzata
Adw. Machecki Rafał
Adw. Pęcherek Tadeusz
Adw. Prochot Jerzy
Adw. Przyjemski Piotr
Adw. Sarnowicz –Gąska Justyna
Adw. Wawrzyńczyk Zbigniew

Zastępcy Sądu Dyscyplinarnego:

Adw. Pelc Martyna
Adw. Pinior Aleksandra

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Kostrzewa Adam
Krajewska –Grimm Magdalena
Mochnacki Andrzej
Otrębska –Zięba Joanna
Przybysz Rafał

 Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej:


Mura Leszek

IZBA ADWOKACKA W KIELCACH
Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach


adw. Jerzy Zięba - Dziekan ORA
adw. Monika Kot - Wicedziekan ORA
adw. Marcin Staniak - Wicedziekan ORA
adw. Elżbieta Mazurek - Sekretarz
adw. Szymon Gierek - Zastępca Sekretarza
adw. Krzysztof Stępień - Skarbnik
adw. Tomasz Adamczyk
adw. Alicja Brzezińska
adw. Agnieszka Massalska
adw. Anna Sacharz-Czarnocka
adw. Sławomir Stachura

adw. Krzysztof Grabowski - Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Mariusz Błaszkiewicz - Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Krzysztof Król - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zastępcami Członków Okręgowej Rady Adwokackiej zostali:
Adw. Magdalena Nadgowska - Makarewicz
Adw. Wojciech Zwierzchowski

Członkami Sądu Dyscyplinarnego Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej zostali

Adw. Maria Okińczyc- Rzepka
Adw. Magdalena Herzog-Stachura
Adw. Piotr Zięba
Adw. Anna Flaczyńska
Adw. Róża Grzywaczewska-Czernic
Adw. Milena Cedro Szyba - Szyba
Adw. Władysław Makuch
Adw. Marta Polańska
Adw. Paweł Derlatka
Adw. Patrycja Gutowska Kochanowska
Adw. Michał Bukowski
Adw. Dominik Kopeć
Adw. Urszula Dobosz
Adw. Maciej Sobczyk

Zastępcami Członków Sądu Dyscyplinarnego Izby zostali:
Adw. Rafał Nowak
Adw. Marek Wroński

Członkami Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej zostali
Adw. Jarosław Kosowski
Adw. Jakub Kilarski
Adw. Adam Mechowski

Zastępcami Członków Komisji Rewizyjnej Izby zostali:
Adw. Maciej Szydłowski
Adw. Przemysław Szembek
   
Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali :

Adw. Edward Rzepka
Adw. Jerzy Zięba
Adw. Wojciech Czech
Adw. Monika Kot
Adw. Stanisław Szufel
Adw. Maria Okińczyc-Rzepka
Adw. Marcin Staniak
Adw. Agnieszka Massalska

IZBA ADWOKACKA W KOSZALINIE

Prezydium
adw. Ryszard Bochnia -Dziekan
adw.Maria Kapsa - Wicedziekan
adw. Elżbieta Nowak - Wicedziekan
adw. Piotr Tomaka-Wacławski -Sekretarz
adw. Agnieszka Cegielska - Skarbnik

Członkowie
adw. Andrzej Czerniec 
adw. Jan Daszko 
adw. Leon Kapesrski
adw. Krzysztof Kaszubski

Rzecznik Dyscyplinarny 
adw. Wiesław Breliński 

Komisja Rewizyjna
adw. Kinga Dagmara Siadlak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej
adw. Jędrzej Kowalski 
adw. Andrzej Rożnowski 
adw. Anna Zamuszko

Sąd Dyscyplinarny
adw. Wojciech Kaczmarek - Prezes Sądu Dyscyplinarnego

Skład Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Natalia Gawrych
adw. Dorota Gliszczyńska
adw. Tomasz Gulla
adw. Krystian Kasperski
adw. Dorota Morzuch
adw. Maria Nowosadko
adw. Filip Redlarski
adw. Ewa Rożnowska-Iwanicka
adw. Andrzej Sut
adw. Tadeusz Tyka
adw. Danuta Wilk

Zastępcy SSD
adw. Ewelina Nejman
adw. Kamil Wodziński

IZBA ADWOKACKA W KRAKOWIE

Prezydium
adw. Paweł Gieras - Dziekan
adw. Piotr Ochwat - Wicedziekan ORA
adw. Krzysztof Kostański Wicedziekan ORA
adw. Piotr Ochałek - Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Marcin Kosiorkiewicz- Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Aleksander Gut - Sekretarz ORA
adw. Paweł Eilmes - Zastępca Sekretarza ORA
adw. Andrzej Karczewski - Skarbnik
 
Członkowie Rady:   
 adw. Wojciech Bergier
 adw. Stanisław Cabała
 adw. Filip Fedorowicz
 adw. Maciej Hałuszczyński
 adw. Kinga Konopka
 adw. Katarzyna Kosiorkiewicz
 adw. Magdalena Maciukiewicz
 adw. Dariusz Gradzi
 adw. Robert Rychlicki
 adw. Antoni Zduńczyk
 adw. Katarzyna Burda

Zastępcy Członków ORA
adw. Roman Gładyszowski
adw. Andrzej Sopata
adw. Małgorzata Weredyńska

Prezydium
adw. Stanisław Estreich - Dziekan Rady
adw. Krystyna Drozd - Wicedziekan Rady
adw. Krzysztof Oleszczuk - Wicedziekan Rady
adw. dr Krzysztof Kukuryk - Sekretarz Rady
adw. Stanisław Zdanowski - Zastępca Sekretarza
adw. Lesław Bindas - Skarbnik Rady

Członkowie Rady
adw. Maciej Chorągiewicz
adw. Ewa Kiełbowicz
adw. Teresa Magdziarz
adw. Bartosz Przeciechowski
adw. Andrzej Puchniarski
adw. Seweryna Sajna
adw. Maria Wróblewska Rzecznik dyscyplinarny 
adw. Jerzy Koszel Skład Sądu Dyscyplinarnego
adw. Małgorzata Banach - Prezes

Członkowie
adw. Jolanta Agres
adw. Aleksandra Banach
adw. Maria Bańko
adw. Agnieszka Cioch
adw. Joanna Czajka
adw. Piotr Jasiejko
adw. Maria Krzymowska
adw. Sławomir Kurys
adw. Łukasz Lewandowski
adw. Iwona Muszak-Styk
adw. Tomasz Nowak
adw. Marek Przeciechowski
adw. Tomasz Rowiński
adw. Piotr Sagan
adw. Joanna Sawczuk
adw. Monika Sokołowska
adw. Paweł Stefaniuk
adw. Grzegorz Szczygielski
adw. Andrzej Świrgoń
adw. Ewa Wagner

Zastępcy Członków
adw. Migdał Luiza
adw. Agata Korba
adw. Katarzyna Popik

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
adw. Cezary Lipko

Członkowie
adw. Anna Małek-Łukasik
adw. Karol Paszek
adw. Krzysztof Sokołowski
adw. Sławomir Stolarz

Zastępcy Członków
adw. Michał Pękalski
adw. Maciej Miłosz

IZBA ADWOKACKA W LUBLINIE

Prezydium
adw. Stanisław Estreich - Dziekan
adw. Krystyna Drozd - Wicedziekan
adw. Krzysztof Oleszczuk - Wicedziekan
adw. dr Krzysztof Kukuryk - Sekretarz Rady
adw. Stanisław Zdanowski - Zastępca Sekretarza
adw. Lesław Bindas - Skarbnik Rady

Członkowie Rady:
adw. Andrzej Chadaj
adw. Maciej Chorągiewicz
adw. Ewa Kiełbowicz
adw. Teresa Magdziarz
adw. Andrzej Puchniarski
adw. Seweryna Sajna
adw. Maria Wróblewska

Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Małgorzata Banach

Członkowie:
adw. Jolanta Agres
adw. Aleksandra Banach
adw. Maria Bańko
adw. Agnieszka Cioch
adw. Joanna Czajka
adw. Piotr Jasiejko
adw. Maria Krzymowska
adw. Sławomir Kurys
adw. Łukasz Lewandowski
adw. Iwona Muszak-Styk
adw. Tomasz Nowak
adw. Marek Przeciechowski
adw. Tomasz Rowiński
adw. Piotr Sagan
adw. Joanna Sawczuk
adw. Monika Sokołowska
adw. Paweł Stefaniuk
adw. Grzegorz Szczygielski
adw. Andrzej Świrgoń
adw. Ewa Wagner

Zastępcy Członków:
adw. Migdał Luiza
adw. Agata Korba
adw. Katarzyna Popik

adw. Jerzy Koszel - Rzecznik Dyscyplinarny Izby

IZBA ADWOKACKA W ŁODZI

Prezydium
adw. Szymański Jarosław Zdzisław - Dziekan 
adw. Lenart Maciej - Wicedziekan
adw. Tiutiunik Bartosz - Wicedziekan 
adw. Szatkiewicz Sławomir - Sekretarz 
adw. Sidowski Paweł - Z-ca Sekretarza
adw. Bielski Jarosław - Skarbnik 

Członkowie
adw. Redeł Sylwester
adw. Sidowski Paweł
adw. Lenart Maciej
adw. Tiutiunik Bartosz
adw. Szatkiewicz Sławomir
adw. Wyrwas Jarosław
adw. Szcepaniak Jarosław
adw. Piotrowska-Mańko Katarzyna
adw. Mazepus Mariusz
adw. Eckersdorf Magdalena
adw. Olszański Piotr
adw. Matusiak-Frącczak Magalena
adw. Woźniacki Wojciech
adw. Wojnar Dariusz
adw. Bielski Jarosław

Zastępcy Członków
adw. Bierzgalska Aleksandra
adw. Wojtysiak Michał
adw. Lewicka Elżbieta

Sąd Dyscyplinarny
adw. Pryca Edmund - Rzecznik Dyscyplinarny 
adw. Lesiak Bogdan - Prezes Sądu Dyscyplinarnego 
adw. Stępniewicz Krzysztof - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

IZBA ADWOKACKA W OLSZTYNIE

Prezydium
adw. Stefan Salamon -  Dziekan Rady
adw. Jerzy Dobrzański Wicedziekan Rady
adw. Krzysztof Misiarz - Wicedziekan Rady
adw. Andrzej Wasilewski - Sekretarz Rady
adw. Andrzej Jemielita - Skarbnik Rady

Członkowie Rady

adw. Jacek Klonowski
adw. Jolanta Gajownik
adw. Karol Wójcik
adw. Marcin Kaczyński
adw. Janusz Jarocki
adw. Magdalena Pietkiewicz
 
Sąd Dyscyplinarny
adw. Zofia Bonk - Prezes

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego
adw. Artur Rusa
adw. Przemysław Borzymowski
adw. Marek Justyna
adw. Marcin Szewczyk
adw. Marta Trawczyńska
adw. Rafał Przybyszewski
adw. Roman Anoszkin
adw. Wacław Misiarz
adw. Jerzy Sołdan
adw. Jan Gajewski
adw. Małgorzata Raubo
adw. Kamil Rytelewski
adw. Izabela Maruchacz
adw. Paweł Dowgwiłłowicz
 
Zastępcy Członków Sądu Dyscyplinarnego

adw. Magdalena Staszewska
adw. Sławomir Szubstarski
 
adw. Andrzej Kempa - Rzecznik Dyscyplinarny Izby

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
adw. Rafał Rutecki
adw. Paweł Bubnowski
adw. Jadwiga Panisko
adw. Anna Wojciechowska

Komisja Rewizyjna 
adw. Andrzej Szydziński -  Przewodniczący

Członkowie Komisji Rewizyjnej
adw. Maciej Kazimierz Osowicki
adw. Piotr Jasiński
adw. Edward Ośko
 
Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej
adw. Joanna Klonowska-Dobrońska
adw. Paweł Bubnowski

IZBA ADWOKACKA W OPOLU

Prezydium
Dziekan - adw. Marian Jagielski
Wicedziekan - adw. Cezary Goryszewski
Wicedziekan - adw. Łukasz Wójcik
Skarbnik - adw. Andrzej Sieradzki
Sekretarz - adw. Paweł Płaza
Członek - adw. Lidia Jakubiak - Romanowicz
Członek - adw. Magdalena Koczur - Miedziejko
Członek - adw. Marcin Pękacki
Członek - adw. Jacek Różycki

Kierownikiem Szkolenia Aplikantów Adwokackich
został Wicedziekan adw. Cezary Goryszewski.

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej adw. Tomasz Sak

Sąd Dyscyplinarny

Prezes Sądu Dyscyplinarnego - adw. Mirosław Semeniuk
Członkowie;
adw. Aleksander Dziadek
adw. Marcin Konofalski
adw. Monika Grozdanović-Miszkiewicz
adw. Andrzej Kubik
adw. Marcin Medyk
adw. Robert Musioł
adw. Milena Tarkowska
adw. Łukasz Ambroży
adw. Stanisław Chwalenia

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - adw. Karolina Kobylińska-Matysów

IZBA ADWOKACKA W PŁOCKU

Prezydium
Dziekan - adw. Wojciech Skorupski
Wicedziekan - adw. Joanna Kaczorowska
Wicedziekan - adw. Joanna Malinowska - Paszkowska
Sekretarz - adw. Zbigniew Czerwiński
Z-ca Sekretarza - adw. Joanna Jabłońska
Skarbnik - adw. Agnieszka Rykalska
Członek ORA - adw. Sławomir Kazimierczak
Członek ORA - adw. Roman Konieczny
Członek ORA - adw. Jakub Rosiak

Zastępcy Członków:
adw. Wiktor Kołakowski
adw. Żaneta Jankowska - Łada

Rzecznik Dyscyplinarny Izby - adw. Piotr Wołyniak

Prezes Sądu Dyscyplinarnego - adw. Witold Grzegorczyk

Członkowie:
adw. Małgorzata Falkiewicz
adw. Anna Gutkowska - Sękowska
adw. Aleksander Horanin
adw. Małgorzata Józefowicz
adw. Agnieszka Konieczna
adw. Ewa Krośnicka - Żabicka
adw. Marta Lisiecka
adw. Małgorzata Nowicka - Rosiak
adw. Krystyna Pijanowska
adw. Alina Piskorska
adw. Maria Skorupska
adw. Anna Socha
adw. Jolanta Tymińska - Góralczyk
adw. Jolanta Ząbkiewicz

Zastępcy Członków:
adw. Łukasz Grzelak
adw. Patryk Przybyszewski

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:
adw. Wiesława Sobczyk

 

IZBA ADWOKACKA W POZNANIU

Prezydium
adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski - Dziekan
adw. Bernard Rozwałka - Wicedziekan
adw. dr Ewa Habryn - Chojnacka - Wicedziekan
adw. Monika Małecka-Mroziewska -  Skarbnik
adw. dr Katarzyna Golusińska - Sekretarz
adw. Maciej Michałek  - Z-ca Sekretarza

Członkowie:
adw. Wojciech Celichowski
adw. Antoni Dynowski
adw. Małgorzata Krzyżowska
adw. Maciej Loga
adw. Paweł Nowakowski
adw. Jakub Staszczyk
adw. Adam Swoboda
adw. Krzysztof Szkurat
adw. Wojciech Wiza
adw. Marek Woźnicki

Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Cezary Nowakowski

Pierwszy Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
adw. Tomasz Krawczyk

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:
adw. Waldemar Ciszak
adw. Bartosz Dzikoński
adw. Andrzej Kołaczkiewicz
adw. Jakub Krych
adw. Zbigniew Krüger
adw. Marcin Macioszek
adw. Grzegorz Rose
adw. Łukasz Rybczyński
adw. Piotr Ruszkiewicz
adw. Tomasz Rutowski
adw. Maciej Siuda
adw. Sławomir Tulibacki
adw. Sebastian Winiecki

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Jacek Andrzejewski
adw. Adam Bajon
adw. dr Piotr Binas
adw. Marek Buszyński
adw. Marek Czemplik
adw. Przemysław Gaj
adw. Stanisław Godlewski
adw. Małgorzata Hoffmann-Kapciuk
adw. Halina Krzyżanowska
adw. Tomasz Krzyżanowski
adw. Tomasz Matyaszczyk
adw. Zuzanna Michałek - Strzelewicz
adw. Mariusz Paplaczyk
adw. Wojciech Pawlak
adw. Jacek Radzicki
adw. Aleksandra Sobczyńska
adw. Ewelina Taczanowska
adw. Grzegorz Urbanowicz
adw. Kamil Wasilewski
adw. Paweł Żywiecki

Z-cy członków Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Krzysztof Bobiński
adw. Piotr Pięta
adw. Aleksandra Staniek

IZBA ADWOKACKA W RADOMIU

Prezydium
Dziekan - adw. Marek Jagielski
Wicedziekan - adw. Tomasz Burda
Skarbnik - adw. Grzegorz Kaczmarek
Sekretarz - adw. Robert Wójcik
Zastępca Sekretarza - adw. Jarosław Grabkowski
     
Członkowie Rady
adw. Ewelina Leszczyńska
adw. Anna Gębczyk
adw. Jarosław Krawczyk
adw. Daniel Stańczyk

Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Jarosław Wołos
     
Członkowie:
adw. Bogumiła Bartosiak
adw.  Katarzyna Marzec
adw.  Karol Wróbel
adw.  Julia Kobyłka
adw.  Danuta Pomorska
adw.  Anna Lejzak
adw.  Karol Pomorski
adw.  Aleksandra Danisz-Stępniewska
adw.  Artur Miłecki
adw.  Marta Palacz-Miłecka
adw.  Paweł Stępniewski
adw.  Sebastian Gomuła
adw.  Andrzej Sołtysiak
adw.  Dariusz Adamczyk

Rzecznik Dyscyplinarny
adw.  Paweł Piechurski
     
Z-ca Rzecznika:
adw.  Andrzej Kowalik

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Rafał Fijałkowski

IZBA ADWOKACKA W RZESZOWIE

Prezydium
Dziekan - adw. dr  Piotr Blajer
Wicedziekan - adw. Władysław Finiewicz
Wicedziekan - adw. Tomasz Ostafil
Sekretarz  - adw. dr Andrzej Maciąg
Skarbnik  -  adw. Roman Soboń

Członkowie Rady
adw. Jerzy Borcz
adw. Janusz Czarniecki - Rzecznik Prasowy ORA
adw. Grzegorz Dąbrowski
adw. dr Anna Gałkowska
adw. Jacek Jurczyński
adw. Krzysztof Litwin
adw. Paweł Surmacz
adw. Mirosław Włoch

zastępcy:
adw. Juliusz Jaworski
adw. Łukasz Bochenek
adw. Marcin Lewandowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: adw. dr Wacław Mendys

Prezes Sądu Dyscyplinarnego:  adw. dr Bolesław Kurzępa

Członkowie :
adw. Andrzej Chrostowski
adw. Piotr Heliński
adw. Inga Jarosiewicz
adw. Tomasz Kokowski
adw. Leszek Kołodziejczyk
adw. Jacek Kotliński
adw. Antoni Krupa
adw. Monika Malec
adw. Zbigniew Materkowski
adw. Zdzisław Miara
adw. Gabriela Misiorowska - Gąsior
adw. Marcin Natoniewski
adw. Macie jNowak
adw. Edyta Nowosiadły - Krzywonos
adw. Magdalena Rewer
adw. Piotr Rupar
adw. Antoni Skorupski
adw. Ewelina Sobczyk - Forjasz
adw. Magdalena Soboń
adw. Jerzy Wójtowicz

IZBA ADWOKACKA W SIEDLCACH

Prezydium
Dziekan  adw. Janusz Steć
Wicedziekan (Kierownik Szkoleń Aplikantów Adwokackich) adw. Wojciech Troszkiewicz
Wicedziekan adw. Tadeusz Winiarek
Sekretarz adw. Anna Sadownik-Maniszewska
Skarbnik adw. Andrzej Murek
Rzecznik dyscyplinarny adw. Stanisław Gerlach
Z-cy rzecznika dyscyplinarnego:
adw. Sylwester Bartosiewicz
adw. Michał Ciszewski

Członkowie Rady:
adw. Hanna Andraszek
Paweł Charatynowicz
adw. Ryszard Kryński
adw. Błażej Więcław

Zastępcy członków Rady:
adw. Mirosław Mirkowski
adw. Marek Ułasiuk

Prezes Sądu Dycyplinarnengo: adw. Bolesław Maniszewski
Wiceprezes: adw. Ewa Romanowska

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Monika Charatynowicz
adw. Bartosz Chyliński
adw. Joanna Strus
adw. Magdalena Rymuza
adw. Andrzej Szarko
adw. Marcin Chodyka
adw. Piotr Steć
adw. Tomasz Waldziński
adw. Agata Hawryluk
adw. Radosław Dzyr
adw. Agnieszka Śliwecka
adw. Stefan Karasiński
adw. Dorota Malinowska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Stanisław Moczybrodzki

IZBA ADWOKACKA W SZCZECINIE

Prezydium
Dziekan - adw. Włodzimierz Łyczywek
Wicedziekan - adw. Jacek Motyka (Kampania Wizerunkowa Adwokatury)
Wicedziekan - adw. Marcjusz Szczepański(Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów_
Sekretarz - adw. Wiesław Fafuła
Zastępca Sekretarza -adw. Michał Olechnowicz
Skarbnik - adw. Mikołaj Kołecki
adw. Piotr Mazuro - Kierownik Referatu Skarg
adw. Igor Frydrykiewicz - Przewodniczący Zespołu Wizytatorów
adw. Tomasz Milewski - Przewodniczący Komisji Aplikantów Adwokackich
adw. Jonna Budnowska - Przewodnicząca Komisji Socjalnej
adw. Krzysztof Ławrynowicz - Członek ORA w Szczecinie

Rzecznik Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
adw. Waldemar Juszczak

Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
Prezes- adw. Joanna Szałańska

Komisja Rewizyjna Szczecińskiej Izby Adwokackiej
Przewodnicząca - adw. Monika Kowalczyk-Solak

 

IZBA ADWOKACKA W TORUNIU

Prezydium
Dziekan Adw. Wiktor Indan - Pykno
Wicedziekan Adw. Janusz Bołądź
Wicedziekan Ds. Promocji I Marketingu Zawodu Adwokata - Adw. Dariusz Kłos
Sekretarz Adw. Filip Węgierski
Z-Ca Sekretarza  Adw. Piotr Domański
Skarbnik Adw. Dr Tadeusz Felski
Rzecznik Dyscyplinarny Adw. Ryszard Szczygielski
Członek Adw. Grzegorz Kaźmierczak
Członek Adw. Izabela Beszczyńska - Kowalska
Członek Adw. Włodzimierz Marczuk
Członek Adw. Bogdan Rudy

Prezes Sądu Dyscyplinarnego
Adw. Paulina Popławska

Skład Sędziowski Sądu Dyscyplinanego:
Adw. Tomasz Cilak
Adw. Oliwia Czulińska - Kowalska
Adw. Agnieszka Czypek - Żychlińska
Adw. Tomasz Dąbek
Adw. Tomasz Gadomski
Adw. Anna Graczyk - Schulz
Adw. Barbara Gradowska - Koprowska
Adw. Dr Maciej Indan - Pykno
Adw. Michał Indan - Pykno
Adw. Witold Kakiet
Adw. Jakub Kamiński
Adw. Jolanta Klonowska
Adw. Jolanta Ornass
Adw. Małgorzata Piotraszewska

Rzecznik Dyscyplinarny - Adw. Ryszard Szczygielski
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:
Adw. Tomasz Głuszek
Adw. Marzenna Kamińska
Adw. Maciej Pilichowicz
Adw. Anna Piskorska
Adw. Anna Ruczyńska

IZBA ADWOKACKA W WAŁBRZYCHU

Prezydium
adw. Jerzy Lachowicz - Dziekan 
adw. Andrzej Pawlikowski - Wicedziekan 
adw. Natalia Roczniak-Łuszczewska - Sekretarz 
adw. Anna Jechalska - Z-ca Sekretarza 
adw. Artur Bugaj - Skarbnik 

Członkowie
adw. Wojciech Biegański
adw. Eligiusz Lewandowski
adw. Bartosz Łuć
adw. Małgorzata Magiera
adw. Joanna Malinowska
adw. Witold Studziński

Zastępcy
adw. Andrzej Łebek
adw. Robert Banasiak
adw. Janusz Łysiak

Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Marek Olejnik

Sąd Dyscyplinarny
adw. Wojciech Studziński - Prezes

Sędziowie
adw. Kazimierz Banasiak
adw. Robert Banasiak
adw. Sylwia Chmielińska
adw. Agata Diaków-Karwowska
adw. Adam Gabrielski
adw. Adam Janisławski
adw. Irmina Janisławska
adw. Jacek Jankowski
adw. Magdalena Karpowicz-Hołubecka
adw. Natalia Łebek
adw. Bartosz Pypno
adw. Tomasz Romańczyk
adw. Krzysztof Sójka 
adw. Maciej Żyłak

 

Zastępcy
adw. Edyta Wojterek-Kuszyńska
adw. Rafał Sieńczak

Komisja Rewizyjna
adw. Janusz Grodziński - Przewodniczący

Członkowie
adw. Wiesław Bielawski
adw. Sebastian Czajkowski
adw. Emilia Romańczyk

Zastępcy
adw. Daniel Jarząbek
adw. Aleksandra Kowalska

IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE

Prezydium
adw. Mikołaj Pietrzak - Dziekan
adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska - Wicedziekan
adw. Andrzej Orliński - Wicedziekan
adw. Anna Czepkowska-Rutkowska - Sekretarz
adw. Aleksander Krysztofowicz - Zastępca Sekretarza
adw. Jakub Jacyna - Skarbnik

Członkowie ORA:
adw. Anna Atanasow
adw. Zbigniew Banaszczyk    
adw. Michał Bieniak
adw. Katarzyna Bilewska    
adw. Michał Fertak    
adw. Agata Rewerska
adw. Luka Szaranowicz    
adw. Kamil Szmid    
adw. Michał Szpakowski    
adw. Maciej Ślusarek    

Zastępcy członków ORA:
adw. Sławomir Zdunek    
adw. Tomasz Korczyński
adw. Magdalena Selwa

Prezes Sądu Dyscyplinarnego:
adw. dr Witold Kabański

Sędziowie:
adw. Ewa Bojanowska
adw. Jacek Andrzej Brydak
adw. Lena Dąbrowska
adw. Marcjanna Dębska-Koniecek
adw. Marita Eliza Dybowska-Dubois
adw. Andrzej Leonard Hebda
adw. Agnieszka Barbara Helsztyńska
adw. Marcin Kondracki
adw. Katarzyna Korczyńska
adw. Magdalena Korol
adw. Jacek Kujawa
adw. Piotr Tomasz Kuliński
adw. dr hab. Wojciech Jan Machała
adw. Agnieszka Masalskaadw. Jolanta Joanna Nowakowska-Zimoch
adw. Paweł Wojciech Osik
adw. dr Karol Pachnik
adw. Andrzej Jan Peterek
adw. Kamila Podwapińska
adw. Piotr Tomasz Sikorski
adw. Agnieszka Szczęsna-Krajewska
adw. Hubert Szperl
adw. Marta Tomkiewicz
adw. Małgorzata Tyszka-Hebda
adw. Adam Bronisław Ufnal
adw. dr Andrzej Ważny
adw. Karolina Wolff-Leśnodorska

adw. Krzysztof Stępiński - Rzecznik Dyscyplinarny

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego -adw. Anna Mika-Kopeć

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:
adw. Piotr Aksanowski
adw. Andrzej Bieńkowski
adw. Łukasz Brydak
adw. Tomasz Brydak
adw. Klaudia Cioch
adw. Inga Dwórznik
adw. Katarzyna Paulina Dąbrowska
adw. Wojciech Federczyk
adw. Marcin Frelek
adw. Damian Grzesiak
adw. Andrzej Grzesik
adw. Mateusz Irmiński
adw. Paweł Jabłoński
adw. Jakub Kaniewski
adw. Michał Klimaszewski
adw. Robert Kochaniak
adw. Hubert Kubik
adw. Piotr Kwiecień
adw. Łukasz Latos
adw. Justyna Lenart
adw. Norbert Lenkiewicz
adw. Karolina Lorenc
adw. Jakub Łosoś-Czernicki
adw. Dariusz Maciejuk
adw. Katarzyna Majer-Gębska
adw. Anna Mika-Kopeć
adw. Mariusz Orzołek
adw. Elżbieta Orżewska
adw. Piotr Piechocki
adw. Olgierd Pogorzelski
adw. Paweł Rosiński
adw. Tomasz Sięka
adw. Marzena Skrzypczyk-Raut
adw. Krzysztof Sobieski
adw. Maria Szczygielska
adw. Marcin Waląg
adw. Piotr Więcławski
adw. Łukasz Wiśniewski
adw. Radosław Wikło
adw. Kacper Woźniak
adw. Przemysław Zalasiński
adw. Andrzej Tomaszek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie:
 adw. Maciej Górski
 adw. Marek Kotarski
 adw. Antonina Pieczyńska
 adw. Kasandra Rymsza
 adw. Mariusz Piotr Zając

IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU

Prezydium
adw. Andrzej Grabiński - Dziekan ORA we Wrocławiu
adw. dr Jacek Kruk - Wicedziekan ORA we Wrocławiu
adw. Sławomir Krześ - Wicedziekan ORA we Wrocławiu
adw. Leszek Rojek - Sekretarz ORA we Wrocławiu
adw. Maciej Eisermann - Zastępca Sekretarza ORA we Wrocławiu
adw. Jakub Gerus - Skarbnik ORA we Wrocławiu

Członkowie:
adw. Jadwiga Banaszewska - Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego
adw. Grzegorz Buba - Członek ORA we Wrocławiu
adw. dr Olgierd Grodziński - Członek ORA we Wrocławiu
adw. Barbara Józefowicz-Olczyk - Kierownik Adwokackiej Pomocy Prawnej Świadczonej z Urzędu, Członek Referatu Skarg
adw. Ewa Kubica-Miłek -Przewodnicząca Zespołu Wizytatorów, Członek Referatu Skarg
adw. Piotr Migaj - Członek ORA we Wrocławiu
adw.  dr Tomasz Razowski - Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
adw. Jacek Wałęcki  - Członek ORA we Wrocławiu
adw. Karol Węgliński - Zastępca Przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Integracji Środowiskowej
adw. Dariusz Wnuk - Kierownik Referatu Skarg, Członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich

Zastępcy Członków ORA we Wrocławiu:
adw. Stanisław Godorowski
adw. Bogusława Nowakowska
adw. dr Karol Rusin
adw. Karolina Tybor

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej we Wrocławiu
adw. Edward Gorzelańczyk

Pierwszy Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu
adw. Marek Czuba

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu
adw. Urszula Leszczyńska
adw. Daniel Maj
adw. Jacek Mościcki
adw. Tomasz Olejnik
adw. dr Karol Rusin
adw. Ryszard Trusiewicz
adw. Paweł M. Wójcik, Esq., LL.M.

IZBA ADWOKACKA W ZIELONEJ GÓRZE

Prezydium
Dziekan -  adw. Krzysztof Seweryn Szymański
Wicedziekan - adw. Aneta Sołtysiak-Radzik
Wicedziekan - adw. Filip Woziński
Sekretarz - adw. Robert Kornalewicz
Skarbnik - adw. Andrzej Kosik
Zastępca Sekretarza - adw. Magdalena Zoryło-Kopeć

Członkowie:
adw. Tadeusz Dobiecki
adw. Jacek Dużyński
adw. Ewa Gryczyńska-Łagoda
adw. Piotr Majchrzak
adw. Tadeusz Smykowski

Zastępcy Członków Rady
adw. Anna Pawlikowska-Filar
adw. Tomasz Kucharski

Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Błażej Kowalczyk

Sąd Dyscyplinarny
Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Maciej Mania

Członkowie
adw. Paweł Bogacki
adw. Dorota Depczyńska-Maruszak
adw. Tomasz Gondek
adw. Czesław Gudzowski
adw. Magdalena Hęćka
adw. Stanisław Hęćka
adw. Lucjan Jamróz
adw. Bogdan Kamiński
adw. Sebastian Kaszewski
adw. Jacek Kochaniak
adw. Marek Kokowski
adw. Jędrzej Łagoda
adw. Joanna Poradzisz
adw. Anna Witek

Zastępcy Członków Sądu Dyscyplinarnego
adw. Piotr Brzozowski
adw. Jarosław Leszczyński

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Maciej Klikowicz

Członkowie
adw. Anna Cieślak
adw. Paweł Jurewicz
adw. Rafał Przybylak

Zastępcy Członków
adw. Małgorzata Bąk
adw. Bogdan Pikala
Wyszukiwarka przepisów adwokackich
Centrum Mediacji
Krajowy Rejestr Adwokatów
Palestra
Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury
« O muzeum
« Informacje ogólne
« Archiwum kroniki

« powrót do strony głównej
© Naczelna Rada Adwokacka ... all rights reserved | design by yabko.com
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji